Betalingsvoorwaarden

1. ALGEMEEN
Deze betaling- en behandelvoorwaarden maken integraal onderdeel uit van alle behandelingsovereenkomsten die Praktijk Osteopathie Wouw sluit met haar patiënten.

 

2. AFSPRAKEN
In de patiëntenagenda van Praktijk Osteopathie Wouw leggen we afspraken vast. Als je onverhoopt een afspraak niet kunt nakomen, dan dien je 24 uur van te voren deze afspraak persoonlijk af te zeggen. Doe je dat niet, dan hebben wij het recht om 50% van het tarief van de voorgenomen behandeling bij jou in rekening te brengen. Als de Praktijk Osteopathie Wouw een afspraak afzegt, dan plannen we in overleg een nieuwe datum en tijdstip voor de afgesproken behandeling. In dit geval kun je als patiënt geen aanspraak maken op een vorm van vergoeding, korting of geldelijke compensatie.

 

3. BETALINGEN

 

3.1 VERGOEDINGEN
Via de website van de beroepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Osteopathie kun je meer informatie vinden over vergoedingen. Per zorgverzekeraar staan daar de voorwaarden voor osteopathie vergoedingen.Deze kunnen zowel per verzekeraar als per polis verschillen. Indien jouw verzekeraar niet in de lijst staat, informeer dan zelf bij je zorgverzekeraar. Om zekerheid te krijgen over vergoeding adviseren wij je in elk geval te controleren of en hoeveel behandelingen de verzekeraar vergoedt. Praktijk Osteopathie Wouw en NVO zijn niet verantwoordelijk voor eventueel afwijkende informatie.

3.2 BEHANDELKOSTEN
Voor kosten van behandeling van kinderen ontvangen de wettelijke vertegenwoordigers de rekening. “Kinderen” zijn minderjarigen van 0 tot en met 14 jaar. De kosten voor een osteopatisch consult of een osteopatische behandeling in onze praktijk dienen na de behandeling of consult contant of per pintransactie te worden voldaan. In de praktijk vind je de actuele tarieven.

3.3 GEFACTUREERDE BETALINGEN
Praktijk Osteopathie Wouw heeft de vordering van niet betaalde consulten en/of nota’s overgedragen aan een extern incassobureau.

 

3.3.1 De nota dient binnen 30 dagen na de factuurdatum op de bankrekening te zijn bijgeschreven.

3.3.2 Indien deze betalingstermijn wordt overschreden, is de patiënt wettelijk in gebreke en wordt Antens Incassobeheer gerechtigd om, zonder verder ingebrekestellingen, tot incassomaatregelen over te gaan. De extra kosten die hieruit voortvloeien worden bij de patiënt in rekening gebracht.

 

4. REGISTERS
Praktijk Osteopathie Wouw is geregistreerd bij de NRO (Nederlandse Register voor Osteopathie) en is lid van de NVO (Nederlandse Vereniging voor Osteopathie).

 

5. KLACHTENCOMMISSIE
Erkende osteopaten, zoals Praktijk Osteopathie Wouw, staan geregistreerd bij het NRO. Het Nederlandse Register voor Osteopathie (NRO) houden ieder toezicht op het functioneren van haar leden en staan borg voor een veilige en kwaliteitsvolle behandeling. Voor eventuele klachten over de behandeling is een klachtencommissie die de belangen van jou als patiënt behartigt.

 

Stichting het Nederlandse Register voor Osteopathie

Gildenweg 2

8304 BC Emmeloord

Telefoon: 0527 - 231159

Fax: 0527 - 631522

E-mail: info@osteopathie-nro.nl

 

 

 

WEBDESIGN - WWW.DEFLUWELENSCHETS.COM